Импрегнация на дървесина

Импрегниране на дървен материал

1. Дървесината като суровина
Дървесината е най-екологичният материал, използван за строителството. Тя е естествено възобновяем ресурс. Правилно обработена чрез съвременни продукти и технологии, дървесината повишава своята издръжливост, привлича с по-добра търговска стойност.
Като суровина с органичен произход, дървесината е подложена на въздействието на множество агенти, които довеждат до нейното разрушаване:

 • Синевинни гъби - причиняват посиняване и почерняване на, влошават външния вид и намаляват търговската стойност на дървесината.
 • Дърворазрушаващи гъби - разрушават структурата на дървесината и по този начин нарушанат механичните й показатели.
 • Дърворазрушаващи насекоми - разрушават механично дървесината, вследствие жизнената си дейност.
 • Въздействие на огън, вследствие пожари


2. Същност на импрегнирането
Импрегнирането е обработка, целяща превантивна защита на дървесината против нейните вредители.
Обработката може да бъде извършена по няколко начина, чрез:

 • Обмазване
 • Пръскане (обливане)
 • Топене
 • Автоклавно пропиване по вакуум - налягане технология

 


КЛАС НА ЗАЩИТА И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Импрегниране на дървесина под налягане

Импрегнираната с Tanalith ® E дървесина е обработена чрез вакуум- налягане технология с водоразтворим консервант, съдържащ медни триазоли. Импрегнираната дървесина е подходяща за използване както в интериора, така и в екстериора без или с директен контакт с почва и вода. Така дървесината е максимално защитена от гниене, причинено от гъби, насекоми и от атмосферни влияния. Импрегнираните изделия придобиват приятен зелен цвят и се съчетават перфектно с околната среда.

Класове на защита 1, 2, 3.1, 3.2 и 4
Дървени конструкции, навеси, перголи, беседки, градински мебели.
Защита от 15 до 60 години      

Импрегнация на дървесина с водоотблъскваща добавка

Импрегниране под налягане с Tanalith® E на дървесина с ВОДООТБЛЪСКВАЩА ДОБАВКА - ОТЛИЧНА ЗАЩИТА срещу атмосферни влияния. Третираната дървесина има равномерен зелен цвят.

 

 

Класове на защита
3.2 и 4

Огради, външни подове около басейни, ландшафтни изделия, детски катерушки.
Защита от 15 до 60 години

Кафява импрегнация

Дървесина, импрегнирана под налягане с импрегната Tanatone ®. Третираната дървесина е с кафяв цвят, с ОТЛИЧНА ЗАЩИТА против гниене, насекоми и атмосферни влияния. Широко се използва за пейки, навеси, перголи, огради, подове, като се ИЗБЯГВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БАЙЦВАНЕ И ЛАКИРАНЕ.

 

 

 

Класове на защита
3.2 и 4

Беседки, навеси, пейки, огради, катерушки, саксии, кашпи, външни подове, челни дъски, ламперии, сачак, градински мебели.
Защита от 15 до 60 години

Импрегнация чрез топене, пръскане, мазане, обливане

Уникален консервант за защита на дървени конструкции. Resistol ® е ВОДОРАЗТВОРИМ, НЕТОКСИЧЕН, НЕСЪДЪРЖАЩ ТЕЖКИ МЕТАЛИ консервант за дървесина. Лесен за работа, безопасен за работещите и за ОКОЛНАТА СРЕДА. Осигурява 100% защита срещу ГЪБИ, НАСЕКОМИ, включително ТЕРМИТИ. Сертифициран от CTBP- Френски институт по дървесина

 

Класове на защита
1, 2, 3

Покривни конструкции (греди, сачак, летви), дървесина, вложена в интериора и екстериора (изисква се байцване и лакиране).
Защита от 15 до 20 години

Импрегнация на дървен материал против посиняване

Водоразтворим, НЕСЪДЪРЖАЩ метали импрегнант за защита на бичен дървен материал против посиняване. Може да се използва чрез топене, пръскате, обливане. Лесен за работа, НЕТОКСИЧЕН. Защитава дървения материал от плесени и гъби. БЕЗЦВЕТЕН е и ЗАПАЗВА естествения цвят на дървесината.

 

Трупи, бичен дървен материал-талпи, дъски, греди, сачак, дюшеме, летви , палети.
Защита до 6 месеца

 

Забавител на горенето

Иновативен продукт, независимо тестван от акредитирана организация NAMAS, отговаря на:
 • Клас 1 повърхностно разпространение на пламък според BS 476, част 7
 • Клас 0 по BS 476, част 6 и 7, в съответствие с Английски строителни норми Е15
 • Тестван от Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност /ИЦПАБ/: • По БДС трудногорим, клас

За всички видове дървени повърхности, ПДЧ, МДФ, Фурнирован МДФ, Шперплат.
Лесен за нанасяне