Tanalith Е и Resistol – 10 години доказано качество в България

Ювикс Импрегнейшън ЕООД е представител за България на Lonza Wood Protection Великобритания – консерванти за дървесина и импрегниране под налягане на дървени конструкции.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД ще вземе участие в 14-тото издание на Българска строителна седмица 19 – 22.03.2014 г. в Интер Експо Център София, бул. „Цариградско шосе“ №147. С тазгодишното издание на изложението Ювикс Импрегнейшън ЕООД бележи 10 години доказано качетво в България с продуктите на Lonza Wood Protection: Tanalith E и Resistol!

По време на изложението Ювикс Импрегнейшън ЕООД ще представи:

  • Водоразтворими консерванти за дървесина Tanalith E и Resistol с доказана ефективност за строителни и ландшафтни конструкции, както и дървесина в контакт със земя, класове на употреба от 1 до 4.
  • Импрегниране чрез високо налягане или потапяне – пълна защита от 15 до 60 години срещу гниене, атаки от насекоми и атмосферни влияния.
  • Дървесина, импрегнирана под налягане: утвърдена от Ecospesifier Global за екологично строителство и напълно одобрена от над 30 престижни института в света.

Можете да ни посетите в зала 2, щанд С1.