Реконструкция на "Музей на водата"

Ювикс Импрегнейшън: ОСНОВЕН ПАРТНЬОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙ НА ВОДАТА – ОХРИДСКО ЕЗЕРО

През 2010 г. Ювикс Импрегнейшън ЕООД сe включи като основен партньор при изпълнение на проект: „Реконструкция на праисторическо наколно селище Музей на водата на Охридското езеро“, одобрен и финансиран от Министерството на културата на Република Македония.

Музеят на водата е разположен на южното крайбрежие на Охридското езеро, полуостров „Градище“ в Залива на костите и се простира на площ от около 8500 m2. Праисторическото селище е туристическа атракция, представляваща дървени наколни жилища от желязната и бронзовата ера.
През месец юни 2010 г. Управлението за защита на културното наследство на Република Македония възложи на Ювикс Импрегнейшън ЕООД импрегнацията на цялата дървена конструкция, представляваща наколното селище, изградено от дървени пилони, забити в дъното на езерото.

Дъбовите пилони са добити от района на Охридското езеро и импрегнирани (облагородени) от Ювикс Импрегнейшън ЕООД чрез вакуум-налягане технология с консервант Tanalith® E. Продуктът е безвреден за водната флора и фауна, с приятен, естествено зелен цвят и изключително висока трайност. Импрегнираната дървесина хармонизира отлично с околната среда.