Лекция "Консерванти и технологии за защита на дървесина"

Ювикс Импрегнейшън ЕООД получи покана от Лесотехнически университет да запознае студентите от факултет „Горска промишленост“, специалност „Технология на дървесината“ със съвременни консерванти и технологии за защита на дървесина.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД представи презентация на тема „Уникална защита за дървени конструкции“.

Лекцията беше водена от инж. Юрий Бистришки, който има 23-годишен опит в областта на декоративно-защитни покрития и продукти и технологии за импрегниране на дървесина.

Домакин на лекцията беше проф. Панайотов.

По време на презентацията чрез видеоматериали студентите имаха възможност да се запознаят с технологията импрегниране чрез вакуум-високо налягане.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД изрази готовност да приеме студенти в базата си за запознаване на практика с процеса импрегниране под налягане.