Пешеходни мостове в олимпийското градче Лондон 2012

Лондон ще бъде домакин на летните Олимпийски игри през август 2012 година. Построени са повече от 30 пешеходни моста, както и мостове с места за паркиране на автомобили. Дървените елементи (декинг), които са използвани за мостовете в олимпийското градче са от иглолистна дървесина, импрегнирана под налягане с консерванта Tanalith® E.

Вложени са повече от 50 000 линейни метра импрегнирани дървени елементи. В някои от мостовете са вложени 12 000 линейни метра обшивка от сибирска лиственица. За да се запази естествения вид на сибирската лиственица, както и да се осигури пълната й защита от дърворазрушаващи гъби, насекоми и атмосферни влияния, за импрегнирането е използван най-новият консервант за дървесина, разработен от Lonza Wood Protection – Tanalith Clear.