Техномебел 2012

За пета поредна година Ювикс Импрегнейшън ЕООД взе участие в най-голямата специализирана изложба за материали, машини и оборудване за дървообработващото и мебелно производство – Техномебел. Изложението се проведе от 23 до 27 април 2012 година в Интер Експо Център София.

В това издание на изложението Ювикс Импрегнейшън ЕООД представи:

  • Високоефективно импрегниране на дървени конструкции.
  • Обработка на дървесина с водоразтворими консерванти чрез вакуум-налягане технология.

Автоклавно импрегнираната дървесина е с максимално защита срещу гниене, насекоми и атмосферни влияния. Импрегнираните под налягате дървени конструкции не изискват байцване и лакиране и са с осигурена защита от 15 до 60 години.