Реставрираният Владишки мост - един от най-красивите обекти във Велико Търново

Владишкият мост в град Велико Търново, построен през XVII век е една от забележителностите на старопрестолния град, откъдето се разкриват живописни гледки към околностите му. Мостът е изграден върху каменни устои, а върху тях стъпва дървена конструкция. Името му идва от близостта до Търновската митрополия.През месец Септември 2012 година беше завършен проектът по обновяване на моста. Дейностите по проект "Консервация, реставрация и експониране на Владишки мост" бяха част от мащабния проект "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново", финансиран по оперативна програма "Регионално рзвитие".

Ювикс Импрегнейшън ЕООД извърши импрегнацията на дървената конструкция на Владишки мост. Подновените елементи от дъб са импрегнирани в автоклав под налягане с консервант за дървесина Tanalith E и кафява добавка Tanatone за постигане на максимална защита на дървесината против гниене, разрушаване от насекоми и атмосферни влияния.« Назад към всички публикации