Партньори

ArxeАрхитектурно студио АРХЕ

Архе е високотехнологична мениджмънт компания, специализирана в проектирането, организацията и реализацията на екологични сгради.


AMCAMC

AMC е компания, специализирана в производство и монтаж на фамилни модулни сглобяеми къщи.
Предложенията им включват еднофамилни и многофамилни къщи, построени по американска технология, с доказан ефект по отношение на качество, възвръщаемост на инвестицията и екологична ефективност.


Timber ChamberБраншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

БКДМП e доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.


Union Prefabricated HousesБългарски съюз на производителите на сглобяеми къщи

Обединение и представителство на произвеждащи и монтиращи сглобяеми къщи предприятия, които в интерес на обезпечаването на качеството на продукцията си, се подлагат на постоянен качествен контрол.