Дървени обшивки - сайдинг, ламперия

Дървени фасадни облицовки (сайдинг), ламперия, сачак.
Ювикс Импрегнейшън ЕООД предлага импрегнирана под налягане ламперия от иглолистна дървесина с различен профил:

 • Стандартна с размери в зависимост от изискванията на клиента. Стандартни разновидности:

  -дебелина: 1,4 см - 2,5 см;
  -широчина: 7 см - 15 см;
  -дължина: 2м - 4м.

 • Полуобла с размери:

  - 1,4 см/ 7 см;
  - 1,4 см/ 8 см;
  - 1,4 см/ 9 см;

  дължина: 2 м - 4 м.

 • Ламперия с дълго перо с размери, посочени от клиента. Стандартни разновидности:

- 1,4 см/ 9 см;
- 2 см/ 9 см;
- 2 см/ 11 см.

Ламперията се импрегнира в автоклав под налягане и е с гарантирана цялостна защита против плесени, гъби, насекоми и атмосферни въздействия.
Импрегнираната ламперия притежава сертификат за импрегнацията за съответния клас на защита (I-IV клас).
Импрегнирането се извършва с консервантите за дървесина Tanalith® E или Tanatone®.

Tanalith E - Зелено импрегниране. Повече информация ТУК.


Tanatone - Кафяво импрегниране. Повече информация ТУК.