Дървени огради

Ювикс Импрегнейшън ЕООД предлага следните импрегнирани детайли за огради:

  • С кръгло сечение: струговани дървени колове с диаметър от 4 см до 18 см, дължини от 1 м до 4.5 м, заострени или не;
  • Полуобли детайли: дължини от 1 м до 4.5 м;
  • Рендосани или бичени дъски с размери, посочени от клиента;
  • Рендосани или бичени греди (колони) за огради с квадратно или правоъгълно сечение;
  • Огради за електропастири.

Предлаганите дървени детайли за огради са импрегнирани под налягане в автоклав при контролирани условия и са с гарантирана 15 годишна защита от гниене, дървояди и атмосферни влияния. За импрегнирането на дървения материал се издава сертификат за класа на защита (I – IV клас).

Импрегнацията се ивършва с консерваните за дървесина Tanalith®E и Tanatone®.

Tanalith E - Зелено импрегниране. Повече информация ТУК.


Tanatone - Кафяво импрегниране. Повече информация ТУК.