Продукти


АВТОКЛАВИ ЗА ИМПРЕГНИРАНЕ И ВАНИ ЗА ПОТАПЯНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ


Притежаваме богат опит в доставка и пускане в експлоатация на автоклави за импрегниране и вани за потапяне на дървен материал. Доставяме нови и рециклирани съоръжения.
Можем да се погрижим да разполагате с цялата и точна информация за безопасно и ефективно импрегниране на дървен материал.
За клиенти, използващи нашите консерванти за дървесина предлагаме следните услуги и обучения:

  • Пускане в експлоатация и техническа поддръжка.
  • Лабораторен анализ ( извършва се безплатно в лаборатория на фирмата производител на консервантите във Великобритания).

1. Анализ на концентрацията на разтвора за импрегниране .
2. Анализ на импрегнирания дървен материал (доклад за количеството консервант, пропито в дървесината).

С получените доклади от лабораторния анализ потвърждавате, че импрегнираната дървесина отговаря на изискванията за защита за съответния клас на употреба (от 1 до 4) 

  • Фокусирано обучение на нови и опитни оператори на съоръжения за импрегниране на дървен материал
  • Регулаторни услуги: Ние сме в крак с най-новите регулаторни изисквания в бранша. Помагаме на нашите клиенти да са информирани и да спазват изискванията, за да извършват своя бизнес по безопасен и отговорен начин.