Асеновград - свещената порта на Родопите

  • 1

Символът на Асеновград - историческият комплекс "Асенова крепост" е преобразен и с нова визия.

Благодарение на финансиране от еврофондове и собствен принос на община Асеновград „Асенова крепост“ е превърната в атрактивна туристическа дестинация.

Освен с нова визия, комплексът е снабден с подобрена инфраструктура и многоезична тургайд система.

За пресъздаването на историческата действителност е експонирана и средновековна бойна техника: дървени балисти, катапулти, таран и осем-метрова бойна кула.

На Ювикс Импрегнейшън ЕООД беше възложено импрегнирането на моделите на бойната техника, изработени от иглолистна дървесина. Импрегнацията е извършена при вакуум-налягане процес (в автоклав) с консервант за дървесина Tanatone

Импрегнираната дървесина е максимално защитена срещу гниене, насекоми (дървояди) и атмосферни влияния.