Импрегнирани струговани колове за градински център

  • 1

Дата на завършване: март 2010 г.

Използван е продуктът Тanalith® E.