Паркова зона около река Тополница - гр. Копривщица

  • 1

Проект на община Копривщица: "Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица." - Програма за развитие на селските райони.

В парковата зона около река Тополница в гр. Копривщица са монтирани пейки, беседки, дървени декоративни парапети, табели, пана и др.
Всички дървени елементи са обработени с водоразтворими байцове и лакове с ултравиолетов филтър, доставени от Ювикс Импрегнейшън ЕООД.