Преместваем офис с дървена конструкция

  • 1

Преместваем контейнер, предназначен за офис, допълнително облицован с ламперия. Изградени са декоративен навес и дървена настилка (декинг).

На всички дървени елементи е осигурена дълготрайна защита против гниене и атмосферни влияния по следната технология:

  • Импрегнирани под налягане с Tanatone ®