Проект на община Велинград

  • 1

Община Велинград спечели проект по оперативна програма "Регионално развитие". Проектът "Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на общината" се  реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за подобряване на градската среда".

С получените средства по проекта се извърши рехабилитация и преустройство на парковете.  Част от средствата са използвани за изграждане на дървени конструкции: перголи, беседки, парапети, огради, детски съоръжения (люлки, катерушки).

Всички дървени елементи са импрегнирани под налягане с консервант Tanalith E и кафява оцветяваща добавка Tanatone.
Импрегнирането на дървените елементи беше предпочетено като вид обработка, тъй като е икономически по-изгодно от лакирането и осигурява дълготрайна защита.

Импрегнираната дървесина е с гарантирана защита против гниене и насекоми за срок от 15 години.