Жив музей, гр. Копривщица

  • 1

Жив Музей гр.Копривщица е създаден по проект "Възстановяване
и опазване сградата на първото класно училище в България "Св. Св. Кирил и Методий" и превръщането му в културно - образователен център за младежи и туристи".

Проект BG00068-GAE-00049-E-VI-EEA FM се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Република България. В музея е създадена постоянна етнографска, художествена,училищна историческа изложба. Създаването на жив музей е посветено на запазването на традиционни български занаяти в обновената сграда.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД се включи като подизпълнител и достави  байцове и лакове за обработка на дървените елементи  на възставовената сграда.