Impregnation in an autoclave provides wooden constructions with complete protection for decades

Единствено импрегнирането в автоклав осигурява на дървените конструкции пълна защита за десетки години.

Дървесината е уникален материал, към който архитекти и конструктори се обръщат като към естествена красота от природата. Дървените конструкции могат да се проектират в комбинация с различни материали, като по този начин работят заедно като система с необходимата стабилност и надеждност. Дървесината е част от бъдещото строителство, залагащо на енергийна ефективност.
Основен недостатък на дървесината е нейната биологична неустойчивост – напада се от плесени, гъби, дървояди, термити, податлива е на атмосферни влияния.

Можем ли да защитим ефективно дървесината?

Отговорът е: Да, чрез използване на подходящи консерванти и технологии за прилагането им.

През последните години значително се увеличи потреблението на дървен материал в строителството.
В изобилието от информация всеки потребител би могъл да се информира лесно и да си набави дървен материал за своя проект от т.нар. складове за дървен материал, повечето от които са разположени на открито. Напоследък в някои от тях се предлага услуга „импрегниране чрез потапяне във вана“. При положение че клиентът търси баланс между качество и цена на дървен материал, трябва да се запознае с разясненията по-долу.
Какво представлява импрегниране на дървен материал? Импрегнирането е процес на принудително внедряване (под налягане) на консервант в структурата на дървесината и по този начин не може да бъде отмит от дъжда. Това е икономически най-изгодният метод за защита. Импрегнирането се извършва в автоклав чрез високо налягане. Чрез тази обработка консервантът прави здрава химическа връзка с дървесината. Този метод на импрегнация на дървен материал е най-ефикасен. Чрез него може да се постигне до 100% пропиване и се получава пълна, обемна защита срещу гъби и дървояди в продължение на десетки години. Обработената по този метод дървесина запазва естествения си вид и не е необходимо допълнително лакиране.

Графиката показва, че състоянието на дървесина, импрегнирана в автоклав, е с отлична устойчивост срещу гниене и дървояди в продължение на много години, което я прави перфектният продукт за потребителите. Импрегнирана под налягане, дървесината може с увереност да се прилага и в контакт с почва.

Тук възниква въпросът: потапянето на дървен материал във вана импрегниране ли е?
Употребата на импрегнирана дървесина е класифицирана в 4 основни категории. Тези класове на употреба, дефинирани в БДС EN 335-1 са базирани на потенциалната опасност от гниене и атаки от дървояди.

Класове на употреба на импрегнирана дървесина

 
Клас
 
 
Дървени конструкции
 
 
Защита в години при импрегниране в автоклав
 
 
1
 
 
Покрити, на сухо: гредоред, вътрешна ламперия, греди, колони, ферми, подове, стълби и др.
 
 
60
 
 
2
 
 
Покрити, с риск от влага: подкеремидни летви, дървен венец на къщи, покривни конструкции и др.
 
 
60
 
 
3.1
 
 
Открити, над земя: обшивка (сайдинг), навеси, беседки, челни дъски и др. Изисква задължително омасляване или лакиране след импрегнирането.
 
 
15-30
 
 
3.2
 
 
Открити, без омасляване или лакиране: декинг, подиуми, стълби, парапети, челни дъски, сачак, детски съоръжения, ландшафтни изделия и др.
 
 
15-30
 
 
4
 
 
Директен контакт с почва или вода: оградни колове, колове за укрепване на дървета, градински траверси, дървени лехи, подове около басейн, кашпи, декоративни огради и др.
 
 
15-25
 


Клас 1


Клас 2


Клас 3.1


Клас 3.2


Клас 4

Дървен материал за вътрешно строителство в клас 1 и 2 ще е подложен на по-малка опасност в сравнение с дървесина за външна употреба в контакт със земя – клас 4. Следователно изискванията за дървен материал в клас 4 са с по-високо ниво на защита. Чрез потапяне на дървен материал във вана е възможно да се покрият само клас 1 и 2, но при строго определени изисквания за влажност на дървесината и концентрация на разтвора, с който се работи. Единствено импрегнираният под налягане (в автоклав) дървен материал може да се прилага с пълна увереност за закрити и открити конструкции – за всички класове на употреба от 1 до 4.

Винаги изисквайте от доставчика на дървен материал информация за класа на импрегниране и влажността на дървесината преди импрегниране, особено ако дървесината ще бъде в контакт със земя или изложена на преки атмосферни влияния. Ако дървесината е с влажност над 30%, не би могла да се импрегнира качествено.

Импрегниране на дървен материал под налягане – предимства от пръв поглед

 
Потапяне във вана
 
 
Импрегниране в автоклав
 
 
1. Процес на третиране на дървен материал
 
 
Ваната в склада за дървен материал най-често е на открито. Така не може да се контролира концентрацията на разтвора в нея. Водата от разтвора лесно се изпарява при по-високи температури през лятото, а когато вали, разтворът се разрежда. Често дървесината не се почиства от трици и дървесен прах, който попада в разтвора, а това влияе на концентрацията. Почистването на ваната е доста трудоемък процес, затова не се извършва често.
 
 
Ѵ Работи се в затворена система, концентрацията на разтвора се задава и контролира за всеки цикъл.
 
Поддържа се база данни за импрегнирането на всяка партида дървен материал, за всеки клиент.
 
 
2. Режим на работа за различни дървесни видове
 
 
Различни дървесни видове се потапят в разтвор с една и съща концентрация и продължителност на потапяне по преценка на оператора.
 
 
Ѵ Тъй като различните дървесни видове са с различна пропиваемост, за всяка партида се задава съответният препоръчителен режим. Така се контролира количеството на пропиване на консервант за всеки дървесен вид.
 
 
3. Контрол на параметрите при третиране на дървен материал
 
 
Количеството на пропития в дървесината консервант не се отчита, следователно не би могла да се гарантира винаги необходимата защита. Традиционно не се води дневник с параметри (влажност преди потапяне, дървесен вид, сечения на дървения материал, концентрация на работен разтвор). Възниква въпросът ако за този дървен материал се издаде сертификат за импрегниране, той легитимен ли е и какъв клас на защита е постигнат?
 
 
Ѵ След задаване на режима за импрегниране за всяка партида, за отделните дървесни видове (продължителност на вакуум и налягане, концентрация на разтвораколичеството консервант, пропито в дървесината се отчита, така се гарантира защита за съответния клас на употреба, което се удостоверява със сертификат за импрегнирането. Импрегнирането на дървен материал в автоклав гарантира защита от 15 до 60 години срещу гниене, дървояди, термити и атмосферни влияния.
 
 
4. Влажност на дървен материал преди третиране
 
 
 В откритите складове за дървен материал най-често се предлага мокър дървен материал (с висока влажност, прясно бичен по задание на клиента). Потапянето му във вана няма да осигури пропиване на консервант и необходимата защита.
 
 
Ѵ При импрегниране чрез вакуум и налягане в автоклав дори при по-висока влажност на дървения материал се постига в пъти повече пропиване на консервант, с което се осигурява гарантирана защита за класове 1 и 2.
 
 
5. Условия на работа
 
 
През зимата в откритите складове дървеният материал замръзва. Замръзналата дървесина не позволява пропиване на консервант. При температури под 5ºС разтворите във ваните на открито губят ефективността си, а при температури под 0ºС замръзват. При тези условия потапянето във вана на дървен материал се обезмисля.
 
 
Ѵ Импрегнирането в автоклав се извършва в затворено помещение. За да се осигури работа на съоръжението, се поддържа температура над 10ºС. Ако дървесината е замръзнала, то тя се размразява преди да се стартира процесът импрегнация. Следователно импрегниране на дървен материал в автоклав може да се прилага с пълна увереност целогодишно.
 
 
6. Ефективност от третирането на дървен материал
 
 
Потапянето във вана може да осигури защита на дървен материал единствено ако е предназначен за покрита конструкция и влажността му преди това е била до 30%. Ако дървеният материал е за открита конструкция: ограда, пергола, ламперия, челни дъски, се изисква задължително лакиране или омасляване, което е допълнителен разход на средства и труд. При потапяне във вана разтворът навлиза едва няколко милиметра в дървесината (до 3 мм.) и лесно може да бъде отмит от дъжда. Тази информация често не се предоставя на клиента, напротив: афишира се, че потопеният във вана дървен материал може да се използва за всички приложения, даже в контакт със земя, което не е вярно.
 
 
Ѵ Импрегнация на дървен материал в автоклав е приложима за всички видове дървени конструкции, дори и в контакт с почва и течаща вода. Не се изисква допълнително лакиране или омасляване, освен ако потребителят не желае да промени цвета или да осигури допълнително водоотблъскване.
 

Във връзка с описаните процеси за защита на дървесината следва да се отбележи, че потапянето на дървен материал във вана може да защити дървесината само за класове на употреба 1 и 2, но само при условие че дървесината преди потапянето е суха (влажност до 30%).

Импрегнираната под налягане дървесина е с дълъг експлоатационен живот от 15 до 60 години и покрива напълно всички класове на употреба.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Важно е потребителите да са информирани, че само дървесината, импрегнирана под налягане в клас 4 е подходяща за употреба в контакт със земя.
  2. Ако импрегнираната дървесина се реже и пробива по време на монтаж, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО срязовете се обмазват с подходящ продукт, за да не се нарушава целостта на импрегнирането.
  3. Ако импрегнираният дървен материал се рендосва или фрезова, трябва да се върне на доставчика за повторно импрегниране.
  4. Консултирайте се с Вашия доставчик на импрегниран дървен материал какъв обков да използвате за монтажа, който да съответства на експлоатационния живот на импрегнираната дървесина.
  5. Полагането на качествено водоотблъскващо покритие с UV защита (за открити конструкции) ще помогне импрегнираната дървесина да запази по-дълго естествения си вид и ще подобри защитата от метеорологичните влияния.

Как се поддържа дървена конструкция, импрегнирана под налягане?

При експлоатация на дървените конструкции импрегнираната под налягане дървесината е защитена срещу всякакви биологични вредители за десетки години, дори ако е в контакт с почва или вода.
Под влияние на слънчевите лъчи при по-продължителна експлоатация постепенно цветът на повърхността й придобива медено-кафяв оттенък, изглежда като патиниран. По желание цветът може да бъде освежен чрез нанасяне с четка на продукти с UV защита и водоотблъскване.
Импрегнираната под налягане дървесина е най-приложима в съвременния свят за изграждане на дървени конструкции. Независимо дали ще бъде в контакт с почва, вода, хора или домашни любимци, тя е абсолютно безопасна с минималното си въздействие върху околната среда.
Добрият строителен дизайн е важен, но не е достатъчен. Добрата защита на дървесината е това, което дава увереност за дълъг живот на конструкцията.