Импрегниране на дървен материал със забавител на горене

Ювикс Импрегнейшън предлага услуга: импрегниране на дървен материал във вана със забавител на горене Firestop.

Извършваме услугата безцветно импрегниране във вана в следните варианти:

  • Дървен материал, доставен от клиент: За постигане на ефективна огнезащита на дървения материал, влажността трябва да бъде от 15% до 25%.
  • Дървен материал, осигурен от нас: Можем да изпълним всички конструктивни елементи за Вашия проект. Необходима ни е спецификацията (размери, количество, рендосан или бичен материал). Предоставеният от нас дървен материал е сух (камерно изсушен).

Дървени конструкции, които ще се монтират на открито: след импрегниране с FIRESTOP задължително трябва допълнително да се защитят със сертифицирано покритие, издържащо на атмосферни влияния и трудногоримо.

Firestop притежава разрешение за пускане на пазара, както и становище за допустимост, издадено от главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Firestop покрива класове по реакция на огън D, C и B според БСД EN 13501.

Firestop е безцветен и e с четири функции:

  • защита от плесени
  • защита от дърворазрушаващи гъби
  • защита от дървояди
  • защита от огън

За желаещите да закупят и използват Firestop сами: предлага се като концентрат в опаковки от 4.8 кг. и 20 кг. Приготвя се 20%-ен воден разтвор (1 кг. FIRESTOP се смесва с 4 литра хладка вода).