FIRESTOP – многофункционална импрегнация за дървен материал – защита от плесени, дърворазрушаващи гъби, дървояди и огън

Запитване

Дървесината, от която се изграждат покривни конструкции, сглобяеми къщи, навеси, беседки, фасадни облицовки и други, е постоянно изложена на опасност от биологични вредители (плесени, гъби, дървояди), които при „нахлуване“ в дървесината причиняват нейното унищожаване, което може да доведе до рухване на конструкцията.

Описание

Дървеният материал, вложен в строителството, също е уязвим при възникване на пожар. Постижения на човешкия живот, произведения на изкуството или творческа дейност, важни документи лесно могат да бъдат унищожени от пожар, животни и хора често загиват.

За да се запазят механичните показатели на дървените конструкции и в същото време да са защитени при пожар, е необходимо да са импрегнирани с подходящ продукт. За целта си струва да се използва продукт, който ще реши описаните проблеми комплексно.

  • FIRESTOP предпазва дървесината от пожар, плесени, гъби и дървояди
  • FIRESTOP е безцветен, без съдържание на летливи органични съединения, без мирис
  • FIRESTOP може успешно да се прилага на вече нападнат от дървояди дървен материал
  • FIRESTOP е приложим за класове на употреба 1 и 2 (за покрити конструкции) съгласно EN 335-1
  • FIRESTOP притежава становище за допустимост, техническо одобрение и разрешение за пускане на пазара на биоцид

Приложение на консервант за дървесина FIRESTOP: покривни конструкции, строителна дървесина, дървени сглобяеми къщи, навеси, беседки, фасадни и вътрешни облицовки (ламперия), шумозаглушителни панели и други. За дървени конструкции, изложени на атмосферни условия (клас на употреба 3.2) импрегнираната с FIRESTOP дървесина трябва допълнително да бъде лакирана с одобрен и сертифициран продукт.

Предлагаме услугата импрегниране с безцветен консервант за дървесина, забавящ горенето и защитаващ от плесени, гъби, дървояди.