Сертификати

Всички продукти на Ювикс Импрегнейшън ЕООД са сертифицирани и одобрени от престижни институти:

 • CTB – ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ДЪРВЕСИНА
 • NTR – СКАНДИНАВСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА
 • DIBT – НЕМСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
 • LNEC – НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО-ПОРТУГАЛИЯ
 • WEI – ЗАПАДЕН ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНАТА
 • BWPDA – БРИТАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНАТА
 • AWPA – АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА
 • JWPA – ЯПОНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА
 • ANS – АВСТРАЛИЙСКА И НОВОЗЕНЛАНДСКА АСОЦИАЦИЯ
 • SABS – ЮЖНО АФРИКАНСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СТАНДАРТИ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА:

 • WPA Manual – Асоциацията за защита на дървесината WPA публикува наръчник, който съдържа информация за продукти за индустриална предварителна защита на дървесината. Този наръчник отразява широко BS 8417, но също включва потребителски кодове на специфични изделия на дървесина.
 • BS 8417 – Дава препоръки и насоки за обработване с консерванти и импрегнати за дървесината за осигуряване на защита срещу биоразрушаване при точно определена употреба .
 • BS 1282 – Дава препоръки за избора, употребата и метода на нанасяне на консервантите и импрегнанти за дървесина.
 • BS EN 599 (2 Parts) – Дефинира официалните процедури, чрез които могат да бъдат оценени средствата за защита на дървесина.
 • BS EN 351 (2 Parts) – Наръчник за потребителя относно изискванията за употребата на консерванти за дървесина.
 • BS EN (Part 2) – Дава информация относно естествената издръжливост на популярните дървесни видове.
 • BS EN 460 – Дава насоки за повишаване на устойчивостта на третираната дървесина за всеки клас на употреба.
 • BS EN 335 (3 Parts) – Описва и класифицира много ситуации, в които дървесината може да бъде използвана според класовете на употреба.
 • HIWAY AGENCY ( АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ) – Спесификация за дейностите, извършвани по магистралите, клауза 311.
 • National Building specification Z12 – Национална строителна спесификация Z12 Обработка със забавители на горене.
 • National House building Council (NHBC) Standards Chapter 2.3 – Стандарти на националния съвет за жилищно строителство Глава 2.3 – Защита на масивна дървесина.
 • Zurich – Съответства на Британските стандарти за консерванти/импрегнати за дървесина, основно на BS 8417.
 • Ministry of the Defence Standard 81-41 Part 5 – Опаковане на материали за отбрана. Производство.

FIRE PROTECTION (ОГНЕЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА)

 • WPA Manual – Асоциацията за защита на дървесината WPA публикува наръчник, който съдържа информация за продукти за индустриална огнезащита на дървени кострукции, както и от ПДЧ, МДФ, фурнирован МДФ, OSB.
 • BS EN 13501-1 – Различни Еврокласове, отговарящи на BS 476