Лекция „Консерванти и технологии за защита на дървесина“

Ювикс Импрегнейшън ЕООД получи покана от Лесотехнически университет да запознае студентите от факултет „Горска промишленост“, специалност „Технология на дървесината“ със […]