Импрегнация на дървесина

Дървесината като суровина

Дървесината е най-екологичният материал, използван за строителството. Тя е естествено възобновяем ресурс. Правилно обработена чрез съвременни продукти и технологии, дървесината повишава своята издръжливост, привлича с по-добра търговска стойност.
Като суровина с органичен произход, дървесината е подложена на въздействието на множество агенти, които довеждат до нейното разрушаване:

  • Синевинни гъби – причиняват посиняване и почерняване на, влошават външния вид и намаляват търговската стойност на дървесината.
  • Дърворазрушаващи гъби – разрушават структурата на дървесината и по този начин нарушанат механичните й показатели.
  • Дърворазрушаващи насекоми – разрушават механично дървесината, вследствие жизнената си дейност.
  • Въздействие на огън, вследствие пожари

Същност на импрегнирането

Импрегнирането е обработка, целяща превантивна защита на дървесината против нейните вредители.
Обработката може да бъде извършена по няколко начина, чрез:

  • Обмазване
  • Пръскане (обливане)
  • Потапяне
  • Автоклавно пропиване по вакуум – налягане технология

КЛАС НА ЗАЩИТА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Импрегниране на дървесина под налягане

Импрегнираната с Tanalith® E дървесина е обработена чрез вакуум-налягане технология с водоразтворим консервант, съдържащ медни триазоли. Импрегнираната дървесина е подходяща за използване както в интериора, така и в екстериора без или с директен контакт с почва и вода. Така дървесината е максимално защитена от гниене, причинено от гъби, насекоми и от атмосферни влияния. Импрегнираните изделия придобиват приятен зелен цвят и се съчетават перфектно с околната среда.

Повече за продукта ТУК.
 

Класове на защита 1, 2, 3.1, 3.2 и 4
Дървени конструкции, навеси, перголи, беседки, градински мебели.
Защита от 15 до 60 години

Импрегнация на дървесина с водоотблъскваща добавка

Импрегниране под налягане с Tanalith® E на дървесина с ВОДООТБЛЪСКВАЩА ДОБАВКА – ОТЛИЧНА ЗАЩИТА срещу атмосферни влияния. Третираната дървесина има равномерен зелен цвят.

Повече за продукта ТУК.

 

Класове на защита
3.2 и 4
Огради, външни подове около басейни, ландшафтни изделия, детски катерушки.
Защита от 15 до 60 години

Кафява импрегнация

Дървесина, импрегнирана под налягане с импрегната Tanatone®. Третираната дървесина е с кафяв цвят, с ОТЛИЧНА ЗАЩИТА против гниене, насекоми и атмосферни влияния. Широко се използва за пейки, навеси, перголи, огради, подове, като се ИЗБЯГВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БАЙЦВАНЕ И ЛАКИРАНЕ.

Повече за продукта ТУК.

 

Класове на защита
3.2 и 4
Беседки, навеси, пейки, огради, катерушки, саксии, кашпи, външни подове, челни дъски, ламперии, сачак, градински мебели.
Защита от 15 до 60 години
 
Impralit

Импрегнация чрез потапяне, пръскане, обмазване, обливане

Impralit ® IT предлага изключителна защита на дървесината, както и сигурност за хората и околната среда: ВОДОРАЗТВОРИМ, НЕТОКСИЧЕН, НАПЪЛНО ЛИШЕН ОТ  ТЕЖКИ МЕТАЛИ, консервантът за дървесина гарантира не само изключителни резултати, но и висока степен на сигурност при обработката. Има отлично действие срещу дървояди, посиняване, плесени и др. (виж „Борба с вредителите“)

Ефикасност: Iv, P по DIN 68800-3
Качествен контрол: Център за изпитване на материали МРА (Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, Германия) за клас на употреба 1 и 2 съгласно EN335-1.

Повече за продукта ТУК.

 

Класове на защита
1, 2
Покривни конструкции (греди, сачак, летви), дървесина, вложена в интериора и екстериора (изисква се байцване и лакиране).
Защита от 15 до 20 години

Импрегнация на дървен материал против посиняване

Водоразтворим, НЕСЪДЪРЖАЩ метали импрегнант за защита на бичен дървен материал против посиняване. Може да се използва чрез топене, пръскане, обливане. Лесен за работа, НЕТОКСИЧЕН. Защитава дървения материал от плесени и гъби. БЕЗЦВЕТЕН е и ЗАПАЗВА естествения цвят на дървесината.

Повече за продукта ТУК.
 

Трупи, бичен дървен материал – талпи, дъски, греди, сачак, дюшеме, летви, палети.
Защита до 6 месеца
 

 

Забавител на горенето

 
Импрегнатът, забавящ горенето, е предназначен  за дървени конструкции, които НЯМАТ КОНТАКТ С ВЛАГА И ВОДА, според клас на употреба 1 и 2 по БДС EN 335-1.
Употребява се за превантивна защита на конструктивна (строителна) дървесина срещу огън, плесени и гъби, причиняващи гниене, дърворазрушаващи насекоми (дървояди).
 
Импрегнатът, забавящ горене, се предлага като концентрат на прах, който се разрежда с вода в съотношение 1:4 (5 кг концентрат + 20 л. вода).
 
За повече информация относно продукта виж в страница „Нови продукти“.
 
 
 
За всички видове масивна дървесина.
 
Може да се нанася с четка, пръскане (шприцване), потапяне или под налягане в автоклав.