Борба с вредители

Как да защитим дървесината от биологични вредители?

Дървените конструкции могат да бъдат защитени от дърворазрушаващи гъби и насекоми по различни начини.

Най-лесният и икономически изгоден начин за защита на дървесина е създаване на неподходящи условия за развитие на организмите, които причиняват разрушаването й. Това става възможно чрез продуктите които ние, Uvix Impregnation, предлагаме. Ето и най-удачните решения:

1. Защита на прясно отсечена дървесина

Прясно отсечените трупи и разбиченият дървен материал се предразположени към нападения от плесени, причиняващи посиняване, почерняване.

Плесените и организмите, причиняващи оцветяването, най-рано нападат дървесината. Атаката е бърза, причинява неприятно оцветяване, което прониква през напречното сечение на дървения материал.
Плесенните гъби са организми, растящи на повърхността на дървесината.
Те не засягат механичната якост на, но придават неприятен вид на материала.
Гъбите, причиняващи гниене, заразяват дървесината по-късно, когато проблемът става по-тежък. Те засягат механичната якост на дървения материал.

АНТИБЛУ СЕЛЕКТ е Вашият продукт за защита на Вашия бичен дървен материал – ИГЛОЛИСТЕН, ДЪБ, БУК и др.

ЗАРАЗЯВАНЕТО НА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ може да започне рано, в началото при изсичането на трупите и тяхното съхранение. ЗАРАЗЯВАНЕ може да стане и при СЪХРАНЕНИЕ на неизсушен дървен материал, КАКТО И ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ.
Тук ние за първи път въвеждаме концепцията, че АНТИБЛУ СЕЛЕКТ е “ефикасен и икономически изгоден технологичен процес за борба с оцветяването”.

Повече за продукта Antiblu Select.

2. Защита на дървесина, вложена в покрити конструкции

Дървесината остава основен материал за изграждане на конструкции за жилищни и обществени сгради. В процеса на експлоатация дървесината е подложена на нападения от насекоми (дървояди), плесени и гъби, които вследствие на жизнената си дейност я разрушават.

Impralit

Всички видове дървесина, вложена в интериора (греди, сачак, дюшеме, летви) могат да бъдат защитени от действието на гъби, насекоми (дървояди), плесени. Икономически най-изгодната обработка на дървените изделия може да бъде извършена с Impralit ®-IT: водоразтворим безцветен консервант за обработка, НЕСЪДЪРЖАЩ тежки метали, БЕЗОПАСЕН за работещите с него, околната среда и домашни любимци, СЕРТИФИЦИРАН И ОДОБРЕН от Център за изпитване на материали МРА (Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, Германия).

Повече за продукта Impralit IT.

3. Защита на открити конструкции

Най-добрата защита на открити дървени конструкции се постига чрез ИМПРЕГНИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ В АВТОКЛАВ при контролирани условия с консервантите Tanalith® E (зелена импрегнация) и Tanatone® (кафява импрегнация). Третираната с незвисимо кой от двата продукта дървесина е подходяща за осигуряване на ефективна дълготрайна защита срещу дърворазрушаващи гъби и насекоми при дървени конструкции в контакт с почва, при които съществува риск от подобни нападения. СЕРТИФИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ от световно известни институти.

Tanalith® E e широко използван вече десетки години и е доказал своята ефективност!
Импрегнирана дървесина може да бъде защитена от 15 до 60 години в зависимост от нейната крайна употреба.