Лекция „Консерванти и технологии за защита на дървесина“

Ювикс Импрегнейшън ЕООД получи покана от Лесотехнически университет да запознае студентите от факултет „Горска промишленост“, специалност „Технология на дървесината“ със […]

Четири насоки при избор на качествено импрегниран дървен материал

Дървесината е природен материал с многостранни приложения в интериора и екстериора. Освен че притежава естествена красота, дървесината е предпочитан строителен […]

Импрегнирането в автоклав осигурява на дървените конструкции пълна защита за десетки години

Единствено импрегнирането в автоклав осигурява на дървените конструкции пълна защита за десетки години. Дървесината е уникален материал, към който архитекти […]