Паркова зона около речното корито на река Тополница – гр. Копривщица

Запитване

Проект на община Копривщица: „Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част – гр. Копривщица.“ – Програма за развитие на селските райони.

В парковата зона около река Тополница в гр. Копривщица са монтирани пейки, беседки, дървени декоративни парапети, табели, пана и др.

Всички дървени елементи са обработени с водоразтворими байцове и лакове с ултравиолетов филтър, доставени от Ювикс Импрегнейшън ЕООД.

Категория: