Плюс енергийна жилищна сграда в Делта Хил, Кладница

Запитване

Проектът на Студио АРХЕ е за екологична плюс енергийна жилищна сграда, проектирана по стандарта Passivhaus. Разположена е в селище Делта Хил, близо до с. Кладница, в южните зелени склонове на Витоша, в красива природна местност. Сградата е изпълнена с лека екологична конструкция. Само фундаментите, носещите рамки и покривът на гаража са от стоманобетон. Всичко останало е проектирано с леки стоманени и дървени конструкции. Това олекотява в пъти теглото на конструкцията, редуцира и бюджета. Дървени перголи с вградена слънцезащита от ламинирани дървени греди и колони оформят външния облик и елементи на архитектурната обвивка.

На Ювикс Импрегнейшън ЕООД е възложена защитата на дървените конструкции. Импрегнацията е извършена чрез вакуум-налягане технология с водоразтворим консервант за дървесина Tanatone®. Дървената конструкция притежава сертификат за импрегнирането, отговарящ на изискванията по стандарт EN 599-1, EN 351-1 за 3-ти клас на защита (Use class 3) определен по EN 335-1.

Категория: