Tanalith E: Импрегниране под налягане за открити конструкции

Запитване

Препаратът за обработка под налягане Таналит® E е одобрен за употреба в повече от 30 страни по света и тестван детайлно от Arch Timber Protection в лабораторни и реални експлоатационни условия.

Третирането на дървесина с Tanalith® E – водоразтворим продукт, съдържащ медни съединения и триазоли, се извършва чрез импрегниране под налягане.

Третираната с Tanalith® E дървесина е подходяща за дървени конструкции в контакт с почва, при които съществува риск от гниене или атаки на насекоми.
(виж „Борба с вредителите“)

  • Установена и доказана алтернатива на традиционните хром-съдържащи консерванти за дървесина.
  • Ефективна дълготрайна защита срещу дърворазрушаващи гъби и насекоми.
  • Приятен, естествено зелен цвят и изключително висока трайност на цвета – хармонира отлично с околната среда.
  • Нанася се чрез импрегниране по метод вакуум-налягане в автоклав.
  • Подходящ за обработка на строителна дървесина, дървен материал за огради, градини и детски площадки – Класове на употреба 1-4

Защо беше разработен Тanalith® E?

Промените в законодателството в различните държави ограничи или забрани използването на хром и арсен като съставка на консервантите за дървесина.
С оглед на бъдещето ние предлагаме обработка с консервант, несъдържащ хром.

Тanalith® E е един нов продукт, отговарящ на съвременните изисквания и осигурява на дървообработващата промишленост, проектантите и крайните потребители надеждна и безвредна защита на дървесината.

Тanalith® E е патентно защитен, уникален, високоефективен продукт за обработка на дървесина под налягане.


Информация за продукта в PDF формат можете да намерите ТУК.

Описание