Струговани колове за лозя и овощни дървета

Дървените импрегнирани колове за лозя са предпочитани от повечето винопроизводители поради редица предимства:

  • леки и лесни за монтиране;

  • импрегнираните колове са защитени от гниене, дървояди и атмосферни влияния;

  • дървените колове са от естествен материал, който не нарушава микроклимата в лозовите масиви за разлика от бетонните или метални колове, които поемат и отдават по-голямо количество топлина и така спомагат за поява на заболявания по лозите, което довежда до влошаване качеството на гроздето;

  • Дървените колове за лозя, импрегнирани под налягане с Tanalith® E са защитени за 20 години.


Дървени колове, струговани, импрегнирани под налягане в автоклав, могат да бъдат ЗАОСТРЕНИ или НЕ.


Размерите могат да бъдат различни от посочените в таблицата.
Максимален диаметър на коловете: 18 см.
В таблицата са посочени най-често поръчваните размери:

Размер: диаметър/дължина

ø 5см х 2.0 м

ø 5 см х 2.5 м

ø 5 см х 3.0 м

ø 6 см х 2.0 м

ø 6 см х 2.5 м

ø 6 см х 3.0 м

ø 6 см х 4.0 м

ø 7 см х 2.0 м

ø 7 см х 2.5 м

ø 7 см х 3.0 м

ø 7 см х 4.0 м

ø 8 см х 2.0 м

ø 8 см х 2.5 м

ø 8 см х 3.0 м

ø 8 см х 4.0 м

ø 9 см х 2.0 м

ø 9 см х 2.5 м

ø 9 см х 3.0 м

ø 9 см х 4.0 м

ø 10 см х 2.0 м

ø 10 см х 2.5 м

ø 10 см х 3.0 м

ø 10 см х 4.0 м

ø 11 см х 2.0 м

ø 11 см х 2.5 м

ø 11 см х 3.0 м

ø 11 см х 4.0 м

ø 12 см х 2.0 м

ø 12 см х 2.5 м

ø 12 см х 3.0 м

ø 12 см х 4.0 м

ø 13 см х 2.0 м

ø 13 см х 2.5 м

ø 13 см х 3.0 м

ø 13 см х 4.0 м

ø 14 см х 2.0 м

ø 14 см х 2.5 м

ø 14 см х 3.0 м

ø 14 см х 4.0 м

разпънки ø 4 см х 50 см

разпънки ø 5 см 1/2 х 50 см

разпънки ø 6 см 1/2 х 50 см

разпънки ø 7 см 1/2 х 50 см

разпънки ø 8 см 1/2 х 50 см


Детайлна информация можете да прочетете ТУК.