Повдигнати лехи

Запитване

Ювикс Импрегнейшън предлага бичен или рендосан импрегниран дървен материал за повдигнати лехи (дъски, талпи, летви, бичмета по размери, зададени от клиент).

  • Дървеният материал за повдигнатите лехи е импрегниран в автоклав (под налягане) IV клас на употреба за директен контакт с почва и вода. Гарантирана защита от гниене 15-20 години. За сравнение неимпрегниран или потопен във вана дървен материал изгнива в рамките на 1 до 3 години в зависимост от дебелината.
  • Работим със сух (предварително сушен в сушилна камера) дървен материал за постигане на максимална ефективност от импрегнирането.
  • За импрегнацията се използва последно поколение водоразтворим консервант Tanalith E – ефективен срещу всички дърворазрушаващи организми.
  • Прониквайки в дървесината под налягане, Tanalith E се фиксира здраво в дървесината и не може да бъде отмит лесно.
  • Tanalith E не уврежда растенията, безопасен е за хора и животни, не замърсява почвата. Поради тези си качества импрегнираните с Tanalith E дървени елементи уверено могат да се използват в земеделието.
  • Tanalith E е одобрен и сертифициран, изпитан с над 20 полеви практически теста в целия свят от престижни институти и лаборатории.