Дървени мостове

Запитване

Ювикс Импрегнейшън ЕООД доставя импрегнирани под налягане дървени елементи за мостове по спецификация и дизайн на клиента.
Ювикс Импрегнейшън ЕООД може да извърши само услугата импрегниране в автоклав на дървени детайли за мостове от различни дървесни видове, предоставени от клиент.
Импрегнацията на дървесина се извършва с консерванти за дървесина Tanalith® E и Tanatone®.

За импрегнирания дървен материал се издава сертификат в съответствие с изискванията за класа на защита.
Импрегнираната под налягане дървесина за мостове е с отлична дълготрайна защита против гниене, атмосферни въздействия, контакт с почва и вода.

Tanalith E – Зелено импрегниране. Повече информация ТУК.

Tanatone – Кафяво импрегниране. Повече информация ТУК.