Антиблу селект: импрегнат против посиняване на дървесина

Запитване

Antiblu™ Select: Изпробван и тестван продукт за контрол на плесени по прясно бичена дървесина

Антиблу Селект е консервант против синьо оцветяване на прясно отсечена дървесина.

Посиняването на дървения материал се причинява от гъби, които се развиват по прясно нарязани трупи и бичен дървен материал, причинявайки нежелано оцветяване.
Заразеният дървен материал е неприемлив за много крайни приложения, а това води до финансови загуби.
(виж „Борба с вредителите“)

ANTIBLU™ SELECT 3787 е усъвършенстван водоразтворим консервант за дървесина, несъдържащ борни съединения, базиран на биоразградими съставки, които осигуряват модерна и икономична защита срещу синьо оцветяване и плесен на прясно отсечени трупи и бичен материал.

Описание

Характеристика

  • Осигурява защита срещу посиняване и плесен по време на сушене, съхранение и транспорт на дървесината.
    Доказана ефективност – обработената дървесина е широко тествана чрез международни полеви изпитания при различни климатични условия.
    ANTIBLU ™ SELECT 3787 съдържа високоефективна комбинация от фунгициди, напълно одобрени на BPR (Европейска комисия по биоциди), които осигуряват ефективна и икономически изгодна защита.
  • ANTIBLU ™ SELECT 3787 се предлага като лесна за използване двукомпонентна система, която лесно се смесва с вода, за да се получи изключително стабилен готов за употреба разтвор в контролирано съоръжение за потапяне.
  • Прилага се чрез прост процес на потапяне – не причинява корозия на металната вана за потапяне на дървен материал.
  • Запазва естествения цвят и външния вид на дървесината.
  • Формулата на ANTIBLU ™ SELECT 3787 отговаря на най-строгите международни стандарти за здраве и безопасност.
  • Третираният дървен материал е приемлив на международните пазари.

Отговаряме на вашите въпроси

Защо ANTIBLU ™ SELECT 3787 е отличен избор за контрола на посиняването на дървения материал?

ANTIBLU ™ SELECT 3787 е икономически изгоден и ефикасен продукт, лесен за нанасяне, запазвайки естествени цвят и външен вид на дървесината.

ANTIBLU ™ SELECT 3787 е световно призната марка на Lonza Wood Protection, притежаваща истински опит в контрола на посиняване на дървесина в световен мащаб.

Кога да използваме ANTIBLU ™ SELECT 3787?

Инфектирането на дървения материал със синьо оцветяване и плесен настъпва много бързо. Затова ANTIBLU ™ SELECT 3787 трябва да се прилага колкото е възможно най-скоро след отрязването или разбичването.

Как се използва ANTIBLU ™ SELECT 3787?

ANTIBLU 3787 се предлага като лесна за използване двукомпонентна система, която лесно се смесва с вода, за да се получи изключително стабилен готов за употреба разтвор в контролирано съоръжение за потапяне.

С каква концентрация се прилага ANTIBLU ™ SELECT?

Продължителността на действието на консерванта зависи от концентрацията на работния разтвор, дървесния вид, влажността на дървесината, начин на съхранение или транспортиране. За кратка защита и подреждане с междинни летви /приковки/ се използват ниски концентрации.

За по-дълга защита и подреждане без междинни летви се използват високи концентрации.

Как може да се следи концентрацията на разтвора за третиране?

Концентрацията на ANTIBLU ™ SELECT 3787 може да бъде измерена лесно на място чрез използване на тест комплект доставени от Lonza Wood Protection.


Информация за продукта в PDF формат можете да намерите ТУК.