Живот сред природата близо до София

Запитване

Ювикс Импрегнейшън достави импрегниран материал за къща, проектирана и построена с носеща дървена конструкция. Къщата се намира на южния склон на Стара планина и се вписва отлично в околната среда.

Подробности за импрегнирането:

  • Импрегнирането на дървения материал е извършено под налягане в автоклав с консервант Tanalith E с кафява добавка Tanatone. Постигната е дълготрайна защита на дървесината от гниене, дървояди и атмосферни въздействия.
  • Консервантът за дървесина Tanalith E е с над 20-годишно доказани показатели по света, като защитава дървесината от атаки на насекоми и гниене както в надземни конструкции, така и в контакт със земя.
  • Продукт с уникална формула на основата на мед и органични биоциди, Tanalith E е нанесен в контролиран промишлен процес вакуум-налягане в автоклав.
  • Tanalith® E е безопасен за хората, животните и околната среда.
  • Импрегнираната с Tanalith E дървесина е утвърдена от Ecospesifier Global за екологично строителство и напълно одобрена от над 30 престижни институти в света.
Категория: