Опитно стопанство за хмел и трайни насаждения с. Трудовец

Запитване

Изпълнител на проекта: „Прайм и Ко“ ЕООД

За реализирането на проекта „Ювикс Импрегнейшън“ достави импрегниран дървен материал за поддържаща конструкция за отглеждане на хмел.

Подробности за импрегнирането:

  • Импрегнацията на дървения материал е извършена при контролирани условия под налягане в автоклав с консервант Tanalith E.
  • Постигната е максимална защита на дървесината от гниене, дървояди и атмосферни въздействия.
  • Консервантът за дървесина Tanalith E е с над 30-годишно доказани показатели по света, като защитава дървесината от атаки на насекоми и гниене както в надземни конструкции, така и в контакт със земя.
  • Импрегнирането е извършено чрез контролиран промишлен процес вакуум-налягане в автоклав.
  • Tanalith E е безопасен за хората, животните и околната среда.

Поради естествения си произход дървената конструкция запазва микроклимата в насажденията.

Импрегнираната дървесина притежава сертификат за клас на употреба IV – за директен контакт с почва и вода.

Категория: