Сглобяема къща, проектирана и построена от „Зет Груп Инженеринг“

Запитване

Ювикс Импрегнейшън ЕООД извърши импрегнация чрез вакуум-налягане технология на всички дървени конструктивни елементи за сградата, външни подове, огради, перголи.

Дата на завършване: януари 2010 г.

Категория: