Жив музей, гр. Копривщица

Запитване

Жив музей гр. Копривщица е създаден по проект „Възстановяване и опазване сградата на първото класно училище в България „Св. Св. Кирил и Методий“ и превръщането му в културно-образователен център за младежи и туристи“.

Проект BG00068-GAE-00049-E-VI-EEA FM се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Република България. В музея е създадена постоянна етнографска, художествена, училищна историческа изложба. Създаването на жив музей е посветено на запазването на традиционни български занаяти в обновената сграда.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД се включи като подизпълнител и достави байцове и лакове за обработка на дървените елементи на възстановената сграда.

Категория: