Тераса от импрегниран декинг

Запитване

Еднофамилна къща в околностите на София.

Ювикс Импрегнейшън достави импрегниран дървен материал (декинг и носеща конструкция) за изграждане на голяма тераса, прилепена към конструкцията на къща. Собствениците на имота създадоха едно уютно място за отдих и релакс като продължение на дома си. Съвременният облик на дървената тераса умело е допълнен с модерно решение за защитен параван срещу слънцето – масивни дървени греди, които са част от конструкцията на сградата, съчетани с тента.

Обработка на декинга и носещата конструкция:

  • Импрегнирането на дървения материал е извършено под налягане в автоклав с консервант Tanalith E. Постигната е дълготрайна защита от гниене, дървояди и атмосферни въздействия.
  • Консервантът Tanalith E е с над 30-годишно доказани показатели по света, защитава дървесината както в надземни конструкции, така и в контакт със земя.
  • Tanalith® E е безопасен за хората, домашни любимци и околната среда.
  • Импрегнираната с Tanalith E дървесина е утвърдена от Ecospesifier Global за екологично строителство.
  • Дървената конструкция притежава сертификат за импрегнирането, отговарящ на изискванията за 3-ти клас на защита (Use class 3).

Обработка на греди за тента:

Категория: