Перперикон – дом на богове и хора

Проект на община Кърджали, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“. Изпълнението на проекта обхваща консервационни и реставрационни дейности в архитектурен комплекс „Перперикон“. Извършена е рехабилитация и укрепване на пешеходната мрежа в посетителския център. Монтирани са дървени стълби, парапети и пътеки, даващи възможност на посетителите да разглеждат комплекса по най-удобния начин.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД се включи като подизпълнител и извърши импрегнирането на всички дървени елементи за посетителския център.

Импрегнацията е извършена чрез вакуум-налягане технология (автоклав) с водоразтворим консервант за дървесина Tanatone®.
Импрегнираните дървени елементи са от иглолистна дървесина и притежават сертификат за импрегнирането, отговарящ на изискванията на EN 599-1, EN 351-1 за IV клас на защита (контакт с почва и вода), определен по стандарт EN 335-1.

Дървените елементи са с максимална защита срещу гниене, дървояди и атмосферни влияния.

Категория: