Дървени колове за лозя, област Пловдив

Доставени дървени колове за изграждане на млад лозов масив в обл. Пловдив.

Коловете са вакуумно импрегнирани с Tanalith E, с което се постига пълна защита на дървесината срещу плесени, гъби, насекоми, атмосферни влияния.

Забитите директно в почвата колове са напълно защитени от гниене. Тъй като са от естествен материал и импрегнирани с подходящ продукт, коловете не променят микроклимата на лозовия масив и не замърсяват почвата на насаждението.

Импрегнираните колове са лесни за монтиране и безвредни за почвата, не нарушават качествата на гроздето, поради което са предпочитан материал от производители на грозде и винопроизводители за укрепване на лозите.

Категория: