Струговани колове за лозя – винарна „Мидалидаре Естейт“

Запитване

Ювикс Импрегнейшън достави струговани колове за изграждане на млади лозови насаждения в село Могилово.

Лозята на Мидалидаре се стопанисват с помощта на иновативни технологии в съчетание с професионални грижи на всеки етап от производството на висококачествени сортове грозде.

За правилното отглеждане на лозята, агрономите на Мидалидаре ни възложиха доставката на струговани колове, импрегнирани под налягане с консервант за дървесина Tanalith.

Tanalith е иновативен продукт, който съдържа биоразграждащи се триазоли, които в съчетание с мед осигуряват на дървените колове пълна защита срещу гниене и атмосферни влияния.

Поради естествения си произход стругованите колове запазват микроклимата в лозовите насаждения, не замърсяват почвата и не влияят върху качествата на гроздето.

Импрегнираните струговани колове притежават сертификат с клас на употреба IV – за директен контакт с почва и вода.

Категория: