Tanasote®: Импрегниране под налягане с горещо масло на дървесина за промишлеността

Tanasote® е консервант за дървесина на медна и маслена основа, който е разработен за промишлени дървени материали с висока устойчивост, като железопътни траверси, електрически и телекомуникационни стълбове. Модерна алтернатива на Creosote, Tanasote® е специално проектиран да сведе до минимум ранните повреди, като същевременно осигурява дълъг експлоатационен живот. Базиран на иновативна комбинация от органични биоциди и мед в мобилна маслена формула, Tanasote® S40 има разрешение за биоцидни продукти (BPR) в цяла Европа. Консервантът за дървесина на маслена основа постига дълбоко проникване в дървения материал, с отлични водоотблъскващи свойства за подобрена стабилност при експлоатация.

Новият избор на дървесина с висока устойчивост

За да демонстрира ефективното приложение в индустрията с удължен експлоатационен живот Arxada инвестира в тестове за издръжливост, които превишават изискванията на европейските стандарти. Arxada провежда също така и редица търговски изпитания на огради, железопътни траверси и електрически стълбове.

Описание

Eксплоатационни тестове

За да докаже експлоатационните си характеристики реално в най-взискателни условия, Tanasote® беше обект на допълнително изпитание чрез агресивен полеви тест във висока влажност, както и лабораторни изследвания на гъбички. Бяха проведени и тестове за водоотблъскващите свойства.

Ограда за конна езда, третирана с Tanasote® беше построена на 4 места в Обединеното Кралство, за да се определи дали конете биха захапвали третираната дървесина. Вижте повече  тук: https://www.arxada.com/en/wood-protection/eu/products/tanasote/tanasote–real-world-performance

Ключови свойства на Tanasote®

  • В зависимост от дървесния вид и крайната употреба Tanasote® е създаден да осигури 40+ години експлоатационен живот и защита от гниене и дърворазрушаващи насекоми
  • Дълготрайната ефективност се подобрява от подвижността на маслото в дървесината
  • Чрез маслената основа се постига дълбоко проникване в дървесината
  • Tanasote® има вградено водоотблъскване, минимизиращо напукването
  • BPR разрешение за целева крайна употреба
  • Иновативна комбинация от органични ко-биоциди, защитаваща дървесината от широк спектър агресивни дървесни гъби, причиняващи гниене
  • Tanasote® е BPR (Регламент относно Биоцидните Продукти) одобрен за минимум от 10 години преди ново одобрение в 22 държави
  • Tanasote® е одобрен от NWPC NTR и FCBA CTB P+
  • Данните за ефективност на Tanasote® са взети от BM TRADA, оценител от трета страна с репутация. За повече информация: https://www.arxada.com/en/wood-protection/eu/products/tanasote/performance-testing
  • Награда – Tanasote® спечели наградата за иновации на наградите на Асоциацията за защита на дървесината (WPA), 2021 г.

Снимките са предоставени от Arxada