Детска площадка в Резиденшъл Парк София

Дървените конструкции са обработени от Ювикс Импрегнейшън ЕООД с кафява импрегнация чрез вакуум-налягане технология с консервант за дървесина Tanalith E и Tanatone.

Категория: